Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Nội dung trẻ tự học tại nhà

22-03-2020

TT

Tên

Nhóm, lớp

Nội dung thông tin đã gửi

 

1

 

Lớp Bé 1

1.Hạn chế cho trẻ tiếp xúc chổ đông người.Cần giáo dục trẻ luôn giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, biết rửa tay bằng xà phòng,  thường xuyên dùng nước xịt khuẩn hàng ngày cho trẻ… ăn mặc phù hợp với thời tiết trong mùa dịch.

2. Cân, đo cho trẻ để phối kết hợp với GVCN để có biện pháp chăm sóc trẻ ở nhà đảm bảo đủ chất, đủ lượng.

3. Dạy trẻ một số kỉ năng sống: Hướng dẫn cho trẻ các thao tác rữa tay: Gồm 6 bước rửa tay theo đúng quy trình.

4. Dạy trẻ biết gọi tên, nơi hoạt động của một số PTGT đường bộ (Xe đạp, xe máy).Giáo dục trẻ khi đi đường luôn đi về bên phải, qua đường có người lớn dắt…

2

Lớp Bé 2

1.Hạn chế cho trẻ tiếp xúc chổ đông người.Cần giáo dục trẻ luôn giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, biết rửa tay bằng xà phòng,  thường xuyên dùng nước xịt khuẩn hàng ngày cho trẻ… ăn mặc phù hợp với thời tiết trong mùa dịch.

2. Cân, đo cho trẻ để phối kết hợp với GVCN để có biện pháp chăm sóc trẻ ở nhà đảm bảo đủ chất, đủ lượng.

3. Dạy trẻ một số kỉ năng sống: Hướng dẫn cho trẻ các thao tác rữa tay: Gồm 6 bước rửa tay theo đúng quy trình.

4. Dạy trẻ biết gọi tên, nơi hoạt động của một số PTGT đường bộ (Xe đạp, xe máy). Giáo dục trẻ khi đi đường luôn đi về bên phải, qua đường có người lớn dắt…

3

Lớp Bé 3

1.Cần giáo dục trẻ luôn giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, biết rửa tay bằng xà phòng,  thường xuyên dùng nước xịt khuẩn hàng ngày cho trẻ… ăn mặc phù hợp với thời tiết trong mùa dịch.

2. Cân, đo chiều cao cho trẻ để cùng phối hợp với gia đình chăm sóc cho trẻ đảm bảo đủ chất, đủ lượng để trẻ tăng trưởng khỏe mạnh.

3. Dạy trẻ một số kỉ năng sống: Hướng dẫn cho trẻ các thao tác rữa tay: Gồm 6 bước rửa tay theo đúng quy trình.

4. Dạy trẻ làm quen Thơ: “Đèn giao thông”

4

Lớp Nhỡ 1

1.Phụ huynh hạn chế cho trẻ tiếp xúc chổ đông người, không tiếp xúc với người thân đi về từ vùng dịch, tập cho trẻ mang khẩu trang khi ra ngoài, luôn giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, biết rửa tay bằng xà phòng, nước xịt khuẩn…, ăn mặc phù hợp với thời tiết.

2. Cân, đo chiều cao cho trẻ và báo kết quả cho giáo viên để giáo viên để cùng phối hợp với gia đình chăm sóc cho trẻ đảm bảo đủ chất, đủ lượng (đối với những trẻ tăng cân quá nhiều hoặc giảm cân thì phụ huynh cần thông tin lại với gv, Gv sẽ hướng dẫn một số biện pháp, cách chăm sóc, chế độ dinh dưỡng phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho trẻ)

3. Dạy trẻ một số kỉ năng sống: Hướng dẫn cho trẻ các thao tác rữa tay: Gồm 6 bước rửa tay đúng quy trình:

4. Dạy trẻ biết gọi tên, nơi hoạt động, công dụng của phương tiện giao thông đường bộ như: xe ô tô con…và giáo dục trẻ khi đi đường luôn đi về phía phải, qua đường phải nhìn trước nhìn sau, có người lớn dắt…

5

Lớp Nhỡ 2

  1.Phụ huynh hạn chế cho trẻ tiếp xúc chổ đông người, không tiếp xúc với người thân đi về từ vùng dịch, tập cho trẻ mang khẩu trang khi ra ngoài, luôn giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, biết rửa tay bằng xà phòng, nước xịt khuẩn…, ăn mặc phù hợp với thời tiết.

2. Cân, đo chiều cao cho trẻ và báo kết quả cho giáo viên để giáo viên đối chiếu kết quả cân, đo tháng 12 để cùng phối hợp với gia đình chăm sóc cho trẻ đảm bảo đủ chất, đủ lượng…

3. Dạy trẻ một số kỉ năng sống như: Hướng dẫn cho trẻ các thao tác rữa tay: Gồm 6 bước rửa tay đúng quy trình:

4. Dạy trẻ biết gọi tên, nơi hoạt động, công dụng của phương tiện giao thông đường bộ như: xe ô tô con…và giáo dục trẻ khi đi đường luôn đi về phía phải, qua đường phải nhìn trước nhìn sau, có người lớn dắt…

6

Lớp Nhỡ 3

1.Phụ huynh hạn chế cho trẻ tiếp xúc chổ đông người, không tiếp xúc với người thân đi về từ vùng dịch, tập cho trẻ mang khẩu trang khi ra ngoài, luôn giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, biết rửa tay bằng xà phòng, nước xịt khuẩn…, ăn mặc phù hợp với thời tiết.

2. Cân, đo chiều cao cho trẻ và báo kết quả cho giáo viên để giáo viên đối chiếu kết quả cân, đo tháng 12 để cùng phối hợp với gia đình chăm sóc cho trẻ đảm bảo đủ chất, đủ lượng.  

3. Dạy trẻ một số kỉ năng sống: Hướng dẫn cho trẻ các thao tác rữa tay: Gồm 6 bước rửa tay đúng quy trình:

4. Dạy trẻ biết gọi tên, nơi hoạt động, công dụng của phương tiện giao thông đường bộ như: xe ô tô con…và giáo dục trẻ khi đi đường luôn đi về phía phải, qua đường phải nhìn trước nhìn sau, có người lớn dắt…

7

Lớp Lớn1

1. Hạn chế cho trẻ tiếp xúc nơi đông người, không tiếp xúc với gười thân đi về từ vùng dịch, tập cho trẻ mang khẩu trang khi ra ngoài, ăn mặc phù hợp với thời tiết, luôn giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ

2. Dạy trẻ một số kĩ năng sống như: Rửa tay bằng xà phòng lifebuoy hoặc nước rửa tay khô trước, sau khi ăn và khi tay bẩn theo 6 bước.

3.  Cân, đo chiều cao cho trẻ và báo kết quả cho giáo viên để giáo viên đối chiếu kết quả cân, đo tháng 12 để cùng phối hợp với gia đình chăm sóc cho trẻ đảm bảo đủ chất, đủ lượng

4.Dạy trẻ nhận biết chữ cái p, q trong bảng chữ cái, trong bài thơ, câu chuyện…mọi lúc mọi nơi.

8

Lớp Lớn 2

1. Hạn chế cho trẻ tiếp xúc nơi đông người, không tiếp xúc với gười thân đi về từ vùng dịch, tập cho trẻ mang khẩu trang khi ra ngoài, ăn mặc phù hợp với thời tiết, luôn giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ

2. Dạy trẻ một số kĩ năng sống như: Rửa tay bằng xà phòng lifebuoy hoặc nước rửa tay khô trước, sau khi ăn và khi tay bẩn theo 6 bước

3. Cân, đo chiều cao cho trẻ và báo kết quả cho giáo viên để giáo viên đối chiếu kết quả cân, đo tháng 12 để cùng phối hợp với gia đình chăm sóc cho trẻ đảm bảo đủ chất, đủ lượng

4. Dạy trẻ nhận biết chữ cái p, q trong bảng chữ cái, trong bài thơ, câu chuyện…mọi lúc mọi nơi.

9

Lớp Lớn 3

1. Hạn chế hạn chế cho trẻ tiếp xúc nơi đông người, … tập cho trẻ mang khẩu trang khi ra ngoài, ăn mặc phù hợp với thời tiết, luôn giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ.

2. Dạy trẻ rửa tay bằng xà phòng lifebuoy hoặc nước rửa tay khô trước, sau khi ăn và khi tay bẩn theo 6 bước sau:

3. Cân, đo chiều cao cho trẻ

4. Dạy trẻ nhận biết chữ cái p, q


TIN VIDEO

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường MN Phúc Lý

Địa chỉ: Thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: mn_phucly@quangbinh.edu.vn

Website:mnphucly.edu.vn