Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tình cảm của CB,GV, NV trường Mầm non Phúc Lý mang đến người dân vùng lũ xã Liên Trạch

26-10-2020


TIN VIDEO

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường MN Phúc Lý

Địa chỉ: Thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: mn_phucly@quangbinh.edu.vn

Website:mnphucly.edu.vn