Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Chương trình giáo dục trẻ từ 24 đến 36 tháng tuổi

15-03-2019

Tập động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp như: tập hít vào thở ra, vận động tay, lưng, bụng, lườn.

TIN VIDEO

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường MN Phúc Lý

Địa chỉ: Thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: mn_phucly@quangbinh.edu.vn

Website:mnphucly.edu.vn